ปุ๋ย ThaiFertilizer

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตขายปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก มานานกว่า 10 ปี
ผู้ส่งออกปุ๋ยอินทรีย์แท้ คุณภาพสูง
ผู้นำเข้าปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ขายปุ๋ยยูเรียราคาถูก
ผู้ส่งออกปุ๋ยยูเรียแท้ คุณภาพสูง
ผู้จำหน่ายวัสดุปรับปรุงดิน คุณภาพสูง
รับจ้างผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยยูเรีย ในตรายี่ห้อของท่านเอง
รับจ้างขึ้นทะเบียน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยยูเรีย
(มียอดสั่งผลิต 500 ตัน ใช้เวลา 6 เดือน และค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 20,000 บาท)
รับจ้างทำใบอนุญาต นำเข้า ส่งออก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยยูเรีย

เราผลิตและจำหน่ายแต่ปุ๋ยคุณภาพสูงเท่านั้น
ไม่จำหน่ายปุ๋ยปลอม ปุ๋ยปลอมปน ปุ๋ยคุณภาพต่ำ ปุ๋ยเสื่อมสภาพ ปุ๋ยผสมดิน

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์2
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์2

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0
เราเป็นผู้นำเข้าปุ๋ยยูเรียราคาถูก คุณภาพสูงจากต่างประเทศ เลือกสรรเฉพาะจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสูงเท่านั้น ไม่จำหน่ายปุ๋ยเกรดต่ำ คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่จำหน่ายปุ๋ยปลอม ซึ่งราคาถูกมากเกินจริง

เรามีคู่ค้า ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยยูเรียรายใหญ่ของโลก ได้มาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐาน ISO 14001 หลายโรงงาน ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปยุโรปตะวันออก และทวีปอเมริกาเหนือ

เราเป็นบริษัทที่มีทะเบียนปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ได้รับและมีใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ยยูเรีย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประสบการณ์นำเข้าปุ๋ยยูเรียจริง

เราเป็นบริษัทที่มีทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับและมีใบอนุญาตส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประสบการณ์ส่งออกปุ๋ยอินทรีย์จริง

ราคาปุ๋ยยูเรียวันนี้
ThaiFertilizer ให้บริการข้อมูลราคาปุ๋ยยูเรียล่าสุด เป็นประจำทุก ๆ เดือน เนื่องจากราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลก ไม่คงที่ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมัน ราคาพืชผลทางการเกษตร และอีกหลายปัจจัย

ตรวจสอบ ราคาปุ๋ยยูเรียล่าสุด ได้ที่นี่

ปุ๋ยอินทรีย์
เรามีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูกคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน ไม่ผสมดิน มีกำลังการผลิตมากกว่า 1,000 ตันต่อวัน พร้อมพันธมิตรผู้ผลิตปุ๋ย ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกว่า 5,000 ตันต่อวัน ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ มานานกว่า 10 ปี เป็นปุ๋ยที่ได้รับความไว้วางใจในเรื่องคุณภาพจากผู้ใช้ทั่วประเทศ ปุ๋ยของเราได้รับการประกันคุณภาพจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปุ๋ยอินทรีย์ของเรานอกจากผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศแล้ว เรายังส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเรา เราส่งออกปุ๋ยเป็นประจำทุก ๆ เดือน

โรงงานของเราผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำหน่ายหลายยี่ห้อ เรารับจ้างผลิตปุ๋ยอินทรีย์ยี่ห้อต่าง ๆ (ปุ๋ย OEM) ตามความต้องการของลูกค้า เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการมียี่ห้อปุ๋ยเป็นของตัวเอง ต้องการทำการตลาดและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เองโดยไม่จำเป็นต้องมีโรงงานผลิตปุ๋ย รับขึ้นทะเบียนปุ๋ย จัดทำใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ย

ราคาปุ๋ยอินทรีย์วันนี้
เชิญตรวจสอบราคาจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ล่าสุดของ ThaiFertilizer ทั้งราคาจำหน่ายปลีก และราคาจำหน่ายส่ง
เรามีราคาพิเศษสำหรับผู้ที่ร่วมประมูล ผู้ค้าส่งให้หน่วยงานภาครัฐ ธกส. โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน หรือ โครงการเอสเอ็มแอล (SML)

สำหรับเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเป็นจำนวนมาก หรือกลุ่มเกษตรกร สามารถซื้อได้ในราคาส่งเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย
สำหรับเกษตรกรรายเล็ก สามารถซื้อเพื่อใช้เอง และส่วนที่เหลือจำหน่ายให้เพื่อน ๆ ใกล้เคียงเพื่อเป็นรายได้เสริม

สำหรับร้านค้าขนาดเล็ก ที่สนใจเริ่มธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ สามารถติดต่อขอราคาส่ง เพื่อเริ่มธุรกิจและมีกำไรได้ทันที

วัสดุปรับปรุงดิน
วัสดุปรับปรุงดิน หรือ สารปรับปรุงดิน หรือ โดโลไมต์ ผู้จำหน่ายบางราย เรียกว่า สารระเบิดดิน (soil amendments หรือ soil conditioners) จากโรงงานของเรา เป็นวัสดุปรับปรุงดิน ราคาถูก คุณภาพสูง อุดมด้วยแร่ธาตุอาหารรองปริมาณสูง ทั้ง แมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) และธาตุอาหารอื่น
เรามีจำหน่ายทั้งชนิดผง และชนิดเม็ด

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
เรามีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีราคาถูก โดยการผสมปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี เพื่อให้ได้ข้อดีของทั้งปุ๋ยอินทรีย์และข้อดีของปุ๋ยเคมีรวมกัน ลดข้อเสียของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวลงไป สะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพียงกระสอบเดียวมีแร่ธาตุอาหารหลัก แร่ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างสมบูรณ์แข็งแรง โดยไม่จำเป็นต้องเติมสารอาหาร หรือปุ๋ยอื่น ๆ เพิ่มเติม

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่เราผลิต มี 2 ชนิดคือ

• ปุ๋ยอินทรีย์เคมีคอมพาวด์ (compound organic chemical fertilizer) ซึ่งเนื้อปุ๋ยเป็นเนื้อเดียวมีสีเทาดำ

• ปุ๋ยอินทรีย์เคมีบัลค์ (bulk organic chemical fertilizer) ซึ่งเนื้อปุ๋ยประกอบด้วยเม็ดแม่ปุ๋ยสีต่าง ๆ และเม็ดปุ๋ยอินทรีย์สีเทาดำ คลุกเคล้ากัน

ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์2
ปุ๋ยอินทรีย์2