ติดต่อ ThaiFertilizer

ThaiFertilizer.com
บริษัท ไอซีที สยาม จำกัด และ
บริษัท ไทยรุ่งเจริญดี จำกัด
เจ้าของผลิตภัณฑ์
ปุ๋ยตราเพชร์นาคน้อย
ปุ๋ยตรากังหันทอง
ปุ๋ยตรากังหันเงิน
ปุ๋ยตราช้างทอง 9 เพชร
• สั่งซื้อสินค้า หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ปุ๋ยเคมี
• สั่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยยูเรีย ยี่ห้อตนเอง
• รับจดทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
มียอดสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ตัน
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 20,000 บาท
ใช้เวลาขึ้นทะเบียนขั้นต่ำ 6 เดือน

• รับทำใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ยทุกชนิด
• รับทำใบอนุญาตส่งออกปุ๋ยทุกชนิด
บริษัท

อีเมล์    : info @ thaifertilizer.com
มือถือ    : 084 007 6333

แผนที่ สำนักงานกรุงเทพมหานคร
สำนักงาน จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ไม่มีปุ๋ยจำหน่าย


บริษัท ไอซีที สยาม จำกัด
470 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม